[

3DR leveransproblem

3D Robotics har sedan den 10/5 varit exportstoppade:

"We're writing to let you know that, due to a temporary change in our shipping policies, we're unable to ship orders outside of the US and Canada. We'll be cancelling and refunding your order immediately. We're very sorry for the inconvenience, and we'll let you know when we can resume shipments to your country."

För närvarande levereras de flesta reservdelar, motorer och en del elektronik. 
Vår förhoppning är att leveranserna snart skall återupptas så att vi återigen kan leverera APM och Pixhawk till kunder i Europa.

Stefan
RC Tech